การพยากรณ์คือการทำนายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ที่จะเกิดขึ้นภายในข้างหน้า  หรืออนาคต  โดยอาจจะมีการคาดเคลื่อนในเรื่องของวันและเวลาเพียงเล็กน้อย  เช่นการพยากรณ์เกี่ยวกับ

-สภาพดิน

-ฟ้า

-อากาศ

-ว่าจะเกิดฝนตกเมื่อไร

-วันเวลาเท่าไรนั่นเอง

การพยากรณ์ต้องเป็นผู้ที่ความชำนาญและแม่นยำหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด  หรืออาจจะมีความคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย

การพยากรณ์จึงอาจมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก  เช่นทำให้ทราบสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าและสามารถเตรียมความพร้อมได้อยู่ตลอดเวลา และอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด  และทำให้เกิดการวางแผนได้ล่วงหน้า

การพยากรณ์อาจจะมีผลของความเป็นจริงในระยะสั้นๆหรือระยะยาว   ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเหตุกราณ์นั้นๆ  การพยากรณ์มักจะถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนเรา  ซึ่งให้เกิดเป็นการรู้เท่าทันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า  เช่นการพยากรณ์ว่าอีก3วันจะเกิดฝนตกมากถึง80% ดังนั้นคนที่ประกอบอาชีพทางการประมงก็จะสามารถรูได้ว่า  ถ้าจะมีฝนตกในวันที่พยากรณ์ไว้ก็ไม่ควรออกไปทำการประมงในกลางทะเล  เพราะจะเสี่ยงกับอันตรายจากลมพายุหรือคลื่นอย่างรุนแรงได้

การพยากรณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนัก  และอาจจะมีน้ำป่าไหลหลาก  ซึ่งสามารถทำให้เราเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวให้ระวังนั่นเอง

การพยากรณ์ว่าวันนี้จะมีโชคลาภ หรือลาภลอยจากการเสี่ยงโชค ซึ่งทำให้เราก็สามารถกล้าเล่น แทงบอลออนไลน์ หรือ ซื้อหวย หรือแม้กระทั่งเล่นพนันต่างๆที่เป็นอันเกิดมาจากลาภลอยทั้งนั้น

การพยากรณ์ว่าจะเกิดแผ่นดินไหว  จึงสามรถรู้และเตรียมความพร้อมและที่สำคัญเป็นการลดการสูญเสียให้น้อยลงที่สุดนั่นคือสิ่งสำคัญของการพยากรณ์นั่นเอง  และสิ่งที่สำคํญก็คือเป็นการทำให้คนเราตื่นตัวและเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าได้  จึงเป็นผลดีกับชีวิตคนเรา  ดังนั้นคนที่จะเป็นนักพยากรณ์ได้จะต้องเรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆและมีความชำนาญ  และสามารถนำสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ  หรือมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด  ฉะนั้นการพยากรณ์จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ

 

 

website:http :https://www.sportonlinethai.com/

ID LINE : sport-online

ขอขอบคุณ แทงบอลออนไลน์