Month: กรกฎาคม 2017

สถิติหวยออกวันพระ

สถิติหวยออกวันพระ เลขที่มักออกใน วันพระ เลขเด็ดงวดนี้ ที่มักออกตรงกับวันพระ อยากรู้ว่า มีเลขอะไรบ้าง ลองไปดู สถิติหวย หวยวันพระ ที่เรานำมาฝากเลย

16 กรกฎาคม 2560

รางวัลที่ 1820327เลขท้าย 2 ตัว87

เลขหน้า 3 ตัว835,584เลขท้าย 3 ตัว390,823

1 กรกฎาคม 2560

รางวัลที่ 1112360เลขท้าย 2 ตัว26

เลขหน้า 3 ตัว226,489เลขท้าย 3 ตัว688,005

16 ตุลาคม 2559

รางวัลที่ 1571947เลขท้าย 2 ตัว98

เลขหน้า 3 ตัว692, 885

เลขท้าย 3 ตัว032, 587

1 ตุลาคม 2559

รางวัลที่ 1887102

เลขท้าย 2 ตัว33

เลขหน้า 3 ตัว280, 194

เลขท้าย 3 ตัว458, 017

16 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1240650

เลขท้าย 2 ตัว42

เลขหน้า 3 ตัว583, 493

เลขท้าย 3 ตัว160, 043

1 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1638684

เลขท้าย 2 ตัว62

เลขหน้า 3 ตัว335, 334

เลขท้าย 3 ตัว669, 630

1 มีนาคม 2559

รางวัลที่ 1439686

เลขท้าย 2 ตัว06

เลขหน้า 3 ตัว530, 426

เลขท้าย 3 ตัว155, 743

16 ตุลาคม 2557

รางวัลที่ 1656409เลขท้าย 2 ตัว94

เลขท้าย 3 ตัว647, 784, 848, 910

1 ตุลาคม 2557

รางวัลที่ 1375615เลขท้าย 2 ตัว44

เลขท้าย 3 ตัว251, 086, 159, 520

16 กันยายน 2557

รางวัลที่ 1772269เลขท้าย 2 ตัว35

เลขท้าย 3 ตัว112, 257, 342, 790

1 กันยายน 2557

รางวัลที่ 1856763เลขท้าย 2 ตัว22

เลขท้าย 3 ตัว308, 912, 477, 490

1 กรกฎาคม 2556

รางวัลที่ 1646905เลขท้าย 2 ตัว51

เลขท้าย 3 ตัว075, 284, 903, 904

16 มิถุนายน 2556

รางวัลที่ 1289673เลขท้าย 2 ตัว69

เลขท้าย 3 ตัว390, 098, 114, 502

1 มิถุนายน 2556

รางวัลที่ 1935489เลขท้าย 2 ตัว90

เลขท้าย 3 ตัว480, 713, 716, 768

16 มกราคม 2555

รางวัลที่ 1451445เลขท้าย 2 ตัว81

เลขท้าย 3 ตัว328, 150, 941, 639

1 กันยายน 2555

รางวัลที่ 1329997เลขท้าย 2 ตัว07

เลขท้าย 3 ตัว736, 598, 148, 639

16 มิถุนายน 2554

รางวัลที่ 1351276เลขท้าย 2 ตัว88

เลขท้าย 3 ตัว486, 167, 162, 582

1 มิถุนายน 2554

รางวัลที่ 1562370เลขท้าย 2 ตัว46

เลขท้าย 3 ตัว656, 346, 801, 556

16 ตุลาคม 2553

รางวัลที่ 1621377เลขท้าย 2 ตัว42

เลขท้าย 3 ตัว310, 518, 385, 872

1 ตุลาคม 2553

รางวัลที่ 1488372เลขท้าย 2 ตัว02

เลขท้าย 3 ตัว091, 996, 003, 246

16 กันยายน 2553

รางวัลที่ 1017422เลขท้าย 2 ตัว66

เลขท้าย 3 ตัว103, 316, 431, 075

16 พฤษภาคม 2552

รางวัลที่ 1111411เลขท้าย 2 ตัว54

เลขท้าย 3 ตัว368, 838, 362, 892

16 สิงหาคม 2551

รางวัลที่ 1380377เลขท้าย 2 ตัว36

เลขท้าย 3 ตัว161, 445, 457, 744

1 สิงหาคม 2551

รางวัลที่ 1850348เลขท้าย 2 ตัว11

เลขท้าย 3 ตัว236, 386, 408, 913

16 พฤษภาคม 2550

รางวัลที่ 1232897เลขท้าย 2 ตัว25

เลขท้าย 3 ตัว924, 858, 751, 585

16 เมษายน 2548

รางวัลที่ 1119327เลขท้าย 2 ตัว10

เลขท้าย 3 ตัว081, 968, 346, 627

1 เมษายน 2548

รางวัลที่ 1815753เลขท้าย 2 ตัว69

เลขท้าย 3 ตัว482, 381, 224, 807

16 กุมภาพันธ์ 2548

รางวัลที่ 1816422เลขท้าย 2 ตัว53

เลขท้าย 3 ตัว086, 356, 192, 065

1 กุมภาพันธ์ 2548

รางวัลที่ 1540054เลขท้าย 2 ตัว34

เลขท้าย 3 ตัว389, 180, 863, 571

16 กรกฎาคม 2547

รางวัลที่ 1205588เลขท้าย 2 ตัว25

เลขท้าย 3 ตัว696, 726, 461, 154

1 กรกฎาคม 2547

รางวัลที่ 1312471เลขท้าย 2 ตัว66

เลขท้าย 3 ตัว313, 598, 664, 261

30 ธันวาคม 2546

รางวัลที่ 1739447เลขท้าย 2 ตัว64

เลขท้าย 3 ตัว654, 435, 743, 216

16 ธันวาคม 2546

รางวัลที่ 1177947เลขท้าย 2 ตัว87

เลขท้าย 3 ตัว676, 847, 735, 571

1 ธันวาคม 2546

รางวัลที่ 1991307เลขท้าย 2 ตัว78

เลขท้าย 3 ตัว945, 719, 559, 217

16 พฤศจิกายน 2546

รางวัลที่ 1238511เลขท้าย 2 ตัว68

เลขท้าย 3 ตัว155, 767, 594, 474

1 พฤศจิกายน 2546

รางวัลที่ 1941438เลขท้าย 2 ตัว47

เลขท้าย 3 ตัว866, 156, 216, 264

16 เมษายน 2546

รางวัลที่ 1892525เลขท้าย 2 ตัว21

เลขท้าย 3 ตัว933, 906, 796, 823

1 เมษายน 2546

รางวัลที่ 1933164เลขท้าย 2 ตัว86

เลขท้าย 3 ตัว467, 863, 732, 902

1 กุมภาพันธ์ 2546

รางวัลที่ 1456370เลขท้าย 2 ตัว94

เลขท้าย 3 ตัว661, 429, 806, 229

16 สิงหาคม 2545

รางวัลที่ 1120108เลขท้าย 2 ตัว57

เลขท้าย 3 ตัว705, 173, 953, 147

1 สิงหาคม 2545

รางวัลที่ 1493438เลขท้าย 2 ตัว88

เลขท้าย 3 ตัว269, 645, 544, 529

16 เมษายน 2544

รางวัลที่ 1140843เลขท้าย 2 ตัว28

เลขท้าย 3 ตัว031, 952, 800, 378

1 เมษายน 2544

รางวัลที่ 1640998เลขท้าย 2 ตัว49

เลขท้าย 3 ตัว600, 061, 407, 877

16 กุมภาพันธ์ 2544

รางวัลที่ 1621267เลขท้าย 2 ตัว47

เลขท้าย 3 ตัว155, 275, 673, 305

1 กุมภาพันธ์ 2544

รางวัลที่ 1454703เลขท้าย 2 ตัว13

เลขท้าย 3 ตัว089, 437, 245, 063

16 กรกฎาคม 2543

รางวัลที่ 1931342เลขท้าย 2 ตัว43

เลขท้าย 3 ตัว397, 237, 739, 656

1 กรกฎาคม 2543

รางวัลที่ 1674071เลขท้าย 2 ตัว29

เลขท้าย 3 ตัว946, 761, 689, 190

16 มิถุนายน 2543

รางวัลที่ 1825696เลขท้าย 2 ตัว57

เลขท้าย 3 ตัว592, 83,2 311, 771

1 มิถุนายน 2543

รางวัลที่ 1592761เลขท้าย 2 ตัว16

เลขท้าย 3 ตัว716, 705, 981, 810

30 ธันวาคม 2542

รางวัลที่ 1051108เลขท้าย 2 ตัว03

เลขท้าย 3 ตัว061, 263, 540, 301

1 พฤศจิกายน 2542

รางวัลที่ 1561335เลขท้าย 2 ตัว03

เลขท้าย 3 ตัว655, 882, 570, 141

16 มีนาคม 2542

รางวัลที่ 1577278เลขท้าย 2 ตัว63

เลขท้าย 3 ตัว089, 418, 606, 415

16 มกราคม 2542

รางวัลที่ 1190611เลขท้าย 2 ตัว13

เลขท้าย 3 ตัว186, 543, 854, 976

16 กรกฎาคม 2541

รางวัลที่ 1599991เลขท้าย 2 ตัว52

เลขท้าย 3 ตัว012, 401, 904, 935

1 กรกฎาคม 2541

รางวัลที่ 1595123เลขท้าย 2 ตัว65

เลขท้าย 3 ตัว076, 101, 606, 314

16 ตุลาคม 2540

รางวัลที่ 1405124เลขท้าย 2 ตัว98

เลขท้าย 3 ตัว280, 356, 459, 125

1 ตุลาคม 2540

รางวัลที่ 1444413เลขท้าย 2 ตัว24

เลขท้าย 3 ตัว808, 689, 746, 698

16 กันยายน 2540

รางวัลที่ 1527514เลขท้าย 2 ตัว98

เลขท้าย 3 ตัว251, 335, 687, 935

1 มีนาคม 2540

รางวัลที่ 1976779เลขท้าย 2 ตัว98

เลขท้าย 3 ตัว148, 414, 791, 364

16 ตุลาคม 2538

รางวัลที่ 1322154เลขท้าย 2 ตัว86

เลขท้าย 3 ตัว924, 192, 716, 233

1 ตุลาคม 2538

รางวัลที่ 1317092เลขท้าย 2 ตัว76

เลขท้าย 3 ตัว139, 819, 088, 296

16 กันยายน 2538

รางวัลที่ 1876454เลขท้าย 2 ตัว51

เลขท้าย 3 ตัว558, 297, 582, 802

1 กันยายน 2538

รางวัลที่ 1620837เลขท้าย 2 ตัว83

เลขท้าย 3 ตัว693, 872, 255, 644

1 กรกฎาคม 2537

รางวัลที่ 16568267เลขท้าย 2 ตัว39

เลขท้าย 3 ตัว372, 902, 868, 445

16 มิถุนายน 2537

รางวัลที่ 11947355เลขท้าย 2 ตัว53

เลขท้าย 3 ตัว302, 583, 524, 669

1 มิถุนายน 2537

รางวัลที่ 13560804เลขท้าย 2 ตัว17

เลขท้าย 3 ตัว474, 564, 989, 164

ปลูกไม้หอม ทางทิศไหนของบ้านดี

การปลูกไม้หอมเพื่อจะได้กลิ่นหอม เป็นความตั้งใจของคนรักไม้หอมกันทุก คน ต้นไม้ดอกหอมบางอย่างจะออกดอกให้ความหอมตลอดปี อย่างเช่นต้นสายหยุด เป็นต้น แต่ต้นไม้บางอย่างจะออกดอกตอนฤดูฝน เช่น ต้นราตรี เป็นต้น และมีไม้ดอก หอมอีกหลายหลากชนิดที่ออกดอกตอนหน้าหนาว

ดังนั้น หากท่านอยากจะปลูกไม้ดอก หอมใกล้ๆบ้านท่านหรือ ณ จุดที่ท่านชอบออกมานั่งเล่นเดินเล่น ก็น่าจะเลือกทิศที่จะ ปลูกไม้หอมให้ถูกทาง…

  แต่ว่าน่าจะเป็นทิศไหนของบ้านเล่าครับ?

สิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับฤดูกาลการออกดอกของต้นไม้ก็คือ ลมประจำ ถิ่นของประเทศไทย ตอนหน้าฝนนั้นลมจะมาทางใต้ บางครั้งก็เฉียงออกทางทิศตะวันออก บางครั้งก็เฉียงไปทางทิศตะวันตกบ้าง (เพราะลมฝนที่เข้าเมืองไทยมาจากทะเลอัน ดามันและมาจากอ่าวไทย) ส่วนหน้าหนาว ลมประจำถิ่นไทยจะพัดมาจากทางทิศเหนือ เป็นลมเย็นที่พัดมาจากประเทศจีน

ดังนั้น หากเราปลูกไม้ดอกหอมที่ออกดอกในหน้าฝน ก็อาจพิจารณาปลูกทาง ทิศใต้ เมื่อลมฝนจากทางใต้พัดมา ก็จะพากลิ่นหอมเข้าบ้าน หากเป็นไม้ดอกหอมที่ออก ดอกหน้าหนาว ก็อาจจะลองปลูกไว้ทางทิศเหนือ ยามลมเหนือพัดมา ก็จะทำให้บ้านเรา หอมมากขึ้น

แต่หากเป็นต้นไม้ที่ออกดอกหอมทั้งปี แล้วคิดจะปลูกรอบบ้านเลย ก็คงจะไม่มีใครว่าอะไร ขอให้ระวังไว้อย่างเดียวก็คือ อย่าให้กลิ่นหอมทั้งหลายหลากชนิดตีกันมาก เดี๋ยวความสบายอกสบายใจจากกลิ่นหอมดอกไม้ จะกลายเป็นความอึดอัดทุกข์อกทุกข์ ใจก็ได้