ฝุ่นเป็นสิ่งที่จะทำให้บ้านของเราดูเก่าและสามารถที่จะทำให้เราเกิดโรคต่างๆได้ ซึ่งการที่บ้านของเราได้มีฝุ่นอยู่อย่างมากมาย เราก็อาจที่จะได้รับอันตรายทางสุขภาพที่ได้มีการมากับฝุ่นต่างๆในบ้านของเรา เพราะเหตุนี้เราควรที่จะต้องมีการทำความสะอาดบ้านของเราอย่างเป็นประจำ หรือมีการเช็ดฝุ่นที่ได้มีการเกิดขึ้นตามจุดต่างๆของบ้านของเราอย่างเป็นประจำเพื่อที่จะไม่ให้บ้านของเรามีฝุ่นอยู่ และเพื่อที่จำทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงได้อีก ซึ่งในวิธีการที่เราจะสามารถกำจัดฝุ่นที่ได้มีการอยู่ตามสถานที่ต่างๆทางบ้านของเราจะมีวิธีการทำดังนี้

  1. การที่ได้มีการใช้แผ่นกรองกาแฟ

การที่เราได้มีการทำแผ่นสำหรับใช้ในการกรองกาแฟมาเช็ด เราจะสามารถที่จะทำฝุ่นที่ได้มีการเกิดขึ้นหมดได้เป็นอย่างดี ซึ่งแผ่นกรองกาแฟจะเป็นรแผ่นที่มีเส้นใย ที่สามารถทำการกักเก็บกาแฟไว้ และในการที่เราได้มีการนำมาใช้ในการทำความสะอาดฝุ่นที่บ้านก็จะสามารถทำได้เหมือนกับการนำมากรองกาแฟเลย

  1. การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มก็จะสามารถที่จะทำให้บ้านของเราปราศจากฝุ่นได้เช่นกัน ซึ่งในการที่เราจะมีการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม เราก็จะต้องมีการใช้โดยการที่นำมาผสมกับน้ำเปล่า ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้แทนน้ำยาในการทำความสะอาดได้ และสามารถที่จะทำความสะอาดโดยที่มีกลิ่มหอมอีกด้วย

  1. การใช้ทิชชูเปียก

ทิชชูเปียกนอกจากการที่ใช้ทำความสะอาดมือของเราได้แล้ว เราก็จะสามารถที่จะนำมาใช้ในการทำความสะอาดบ้านของเราได้ด้วย และสามารถที่จะมีการใช้ความสะอาดบ้านของเราและทำให้บ้านของเรามีความสะอาดที่ดีมากขึ้น กว่าการที่เราได้มีการใช้ทิชชูธรรมดาในการใช้สิ่งต่างๆ

  1. การที่ใช้แผ่นอบแห่ง

แผ่นอบแห่งเราก็จะสามารถที่จะมีการนำมาใช้ในการทำความสะอาด คอม โน๊ตบุ๊ค ทีวี มือถือ เป็นต้น ซึ่งถ้าเราได้มีการใช้ผ้าธรรมดาต่างๆในการเช็คสิ่งของพวกนี้ ก็สามารถที่จะทำให้สิ่งของที่เรามีการเช็ดเป็นรอยได้ ซึ่งในการที่เราได้มีการเช็ดด้วยแผ่นอบแห้งยังสามารถที่จะทำให้สิ่งของที่เราได้มีการเช็ดกลับมาใหม่เหมือน เราได้มีการซื้อสิ่งของชิ้นนั้นมาใหม่ได้อีกด้วย

  1. การใช้พู่กันในการปัดฝุ่นเล็กๆ

การที่เราอยากที่จะมีการกำจัดฝุ่นในซอกเล็กๆที่ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ การที่เราใช้พู่กันในการทำความสะอาด เราก็จะสามารถที่จะทำให้ฝุ่นหายไปได้ หรือสามารถที่จะใช้ในการทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีนั้นเอง

 

 

สนับสนุนโดย.    บาคาร่า777